Інформаційні заходи щодо закордонних освітніх програм

Протягом вересня та жовтня відділом міжнародних зв’язків були проведені інформаційні заходи щодо закордонних освітніх програм для здобувачів вищої освіти.

Студентам були запропоновані програми семестрового навчання у вищих навчальних закладах Польщі в Природничо-гуманітарному університеті імені Яна Длугоша (м. Ченстохова) та в Лодзинському університеті (м. Лодзь).

Особливу увагу студенти звернули на програми подвійних дипломів. Маючи можливість навчання у двох вишах вони отримають другий диплом європейського зразку Республіки Польща. Наразі взяти участь у програмі подвійних  дипломів можна у Вищій Лінгвістичній Школі студентам спеціальностей «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)», «Соціальна робота», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Психологія», «Економіка» та усім здобувачам вищої освіти в Природночо-гуманітарному університеті імені Яна Длугоша.

Також були презентовані міжнародні програми мовного стажування «Internobmen» (Болгарія, Німеччина, Греція), «Calypso Tour UA» (Туреччина, Словаччина, Болгарія, ОАЕ), «Українська асоціація молодих фермерів» (Німеччина, Швейцарія, Фінляндія, Норвегія, Данія), «ILC» (Німеччина).

По завершенню мовного стажування студенти отримують міжнародні сертифікати участі в програмі.

По завершенню презентацій міжнародної академічної мобільності студенти мали змогу отримати відповіді на всі питання, які у них виникли.

Залишити відповідь