Науково-практичний журнал KELM запрошує до співпраці

ФУНДАЦІЯ ІНСТИТУ СПРАВ АНДМІНІСТРАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ (м. Люблін, Республіка Польща) видає періодичне (щоквартальне) науково-практичне видання KELM, яке зареєстроване у науково метричних базах Index Copernicus, Worldcat, Central and Eastern European Online Library, Research Bible.

Вимоги до статей:

На розгляд до публікації в журналі приймаються статті на актуальну тему, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків відповідних поставленій меті статті., які ніколи не друкувалися раніше та відповідають наступним галузям знань: Освіта/Педагогіка;  Культура і мистецтво; Гуманітарні науки; Публічне управління та адміністрування; Соціальні науки; Журналістика; Управління та адміністрування; Право; Міжнародні відносини.

Детальна інформація за посиланням: https://kelmisap.tk

Статті направляються до редколегії тільки в електронному вигляді на е-mail: kelmisap@gmail.com

Інформаційній лист 

Залишити відповідь