ERASMUS+ Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine (BOOST)

 

 

 

 

 

 


З 18 по 22 грудня 2023 року викладачі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького начальник Відділу міжнародних зв’язків та проєктної діяльності доцент Гончарова О.А., доцент кафедри германської філології Приходько І.М., заступник декана з наукової-дослідної роботи та міжнародного співробітництва хіміко-біологічного факультету Сидоренко А.І. прийняли участь у курсі «Project Writing Course», який проводився на базі Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка в рамках проєкту ERASMUS+ «Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine» (BOOST).

Протягом тижня представники 7 університетів-партнерів ознайомилися з оглядом програми курсу та результатами навчання, дослідили такі теми, як «Портал фінансування та тендерів: стратегії навігації та подача проектів Erasmus+», «Розробка ідеї міжнародних проектів: обмін досвідом від UA Partners», «Знайомство з шаблоном пропозиції Erasmus+», «Аналіз потреб проєкту та додана вартість». Учасники також працювали над концепцією та методологією проекту, обговорювали особливості управління проєктом та забезпечення якості. Представники університетів визначили ризики, які можуть вплинути на проєкт, ознайомилися з концепцією бюджету та його складовими, узагальнили ідеї.


З 11 по 14 грудня 2023р. проходила серія онлайн воркшопів «Практика цифрового навчання, орієнтованого на студента» з провідними тренерами проєкту Програми Erasmus+ Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine (BOOST).

На завершальній зустрічі викладачі МДПУ імені Богдана Хмельницького Ганна Варіна та Альона Чорна – учасники курсу Digital learning tools and platforms (SVNC.TK.342) презентували елементи мікровикладання освітніх компонентів з імплементацією цифрових технологій.
Відвідувачі заходу ділилися досвідом впровадження теоретичних знань, здобутих на курсі, у свою викладацьку діяльність. Кожен учасник зміг побути як в ролі «викладача», який використовує цифрові технології та платформи, так і в ролі «студента», який вирішує різні завдання в умовах цифровізації освітнього процесу. Представники з різних університетів України висвітлювали досвід використання сучасних цифрових платформ в процесі викладання дисциплін природничої, гуманітарної, суспільно-політичної та технічної галузей. Під час обговорення досвіду впровадження цифрових технологій учасники воркшопу дискутували на такі теми:
– пріоритети впровадження цифрових навчальних засобів та платформ в майбутньому;
– виклики та потреби, пов’язані з роширенням досвіду впровадження цифрових технологій в освітній процес в ЗВО;
– взаємозв’язок цифровізації навчального процесу та студентоцентрованого підходу.
Цей вокршоп – унікальна можливість для всіх присутніх відрефлексувати здобуті навички та компетентності за результатами навчання на курсі, а також отримати зворотній зв’язок від тренерів проєкту та колег.


21.11.23 року відбулася зустріч менеджерів щодо якості реалізації проєкту BOOST. Під час зустрічі обговорено питання фінансування в межах проєкту, схарактеризовано особливості підготовки документів фінансової звітності та звітів згідно відрядження представників українських ЗВО до м. Копер (Словенія), розглянуто план закупівлі обладнання та стратегію закупівель, ознайомлено учасників зустрічі зі створеним сайтом та сторінкою проєкту BOOST на Фейсбуці, окреслено шляхи розв’язання нагальних проблем.

Головуюча зустрічі-координатор проєкту Олександра Головко відповіла на питання присутніх і звернула увагу на необхідність дисемінації результатів проєкту згідно затвердженого раніше плану.

Дякуємо усім присутнім за плідну працю!


На цьому тижні продовжується стажування викладачів МДПУ імені Богдана Хмельницького за програмою он-лайн курсу «Learner-Centred Methodologies and Techniques» («Методики та техніки студентоцентрованого навчання») в межах грантового проєкту університету «Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine» (BOOST) за міжнародною програмою Erasmus+ (напрям KA2 CBHE).

Під час асинхронної частини курсу (9-12 листопада 2023р.) учасники дізналися про інтерактивні підходи до навчання та викладання; детально розібрали якості викладача ЗВО; розглянули «Індивідуальний план підтримки здобувача освіти з особливими потребами»; створили тест на платформі Moodle; набули практичних навичок щодо формулювання цілей і результатів навчання, побудови змісту, удосконалення навчального матеріалу, необхідних для розробки студентоцентрованого силабусу з різних дисциплін.

Синхронна частина курсу (13-26 листопада 2023р.) передбачає обговорення виконаних завдань, а також обмін досвідом з лекторами  Приморського університету (Словенія), Державного Університету в Ельблонзі (Польща) та Тартуського університету (Естонія) під час онлайн-сесій.


5 жовтня 2023 року начальник Відділу міжнарожних зв’язків та проєктної діяльності доцент Гончарова Ольга та співробітники відділу Сула Ольга і Колесун Ганна розпочали навчання в рамках участі нашого університету у Проєкті ERASMUS+ BOOST (“Bringing Opportunities and Organizational Success To Small Local Universities in Ukraine”). Учасниками проєкту є 3 європейських заклади освіти: Тартуський університет (Естонія) (координатор проєкту Олександра Головко), Приморський університет (Словенія) та Державний Університет в Ельблонзі (Польща), а також 6 українських ЗВО: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка та Мукачівський державний університет. Навчальний курс працює на Moodle платформі. На першій зустрічі “Internation Cooperation at the University of Tartu” Kristi Kerge розповіла про Тартуський університет (Естонія), його структурні підрозділи, кількість студентів та викладачів, наявні програми навчання. Особливу увагу було приділо особливостям роботи Відділу міжнародного співробітництва та стратегії інтернаціоналізації університету.