MOOC-based micro-credentials for teacher professional development (CRED4TEACH)

Проєкт «Мікрокваліфікації на основі MООС для професійного розвитку викладачів»
«MOOC-based micro-credentials for teacher professional development»
№ 101082858 – CRED4TEACH

Тривалість проєкту: 3 роки (01.06.2023 – 30.05.2026)
Програма фінансування ЄС: ERASMUS+ EDU 2022 CBHE
Фінансування: 700 193.00  €вро
Інформаційний пакет
Інформація про проєкт (eng.)

Проєкт CRED4TEACH відповідає потребам закладів вищої освіти та осіб, які приймають рішення в галузі освіти в країнах Албанії, Чорногорії та Україні, щодо забезпечення високоякісного, оперативного, інклюзивного, гнучкого та компетентнісно орієнтованого навчання для викладачів без відриву від роботи в освітніх секторах. Рішення проєкту полягає у створенні Мікрокваліфікацій здобутих на основі МВОК для розширення можливостей професійного розвитку викладачів у цільових країнах.

Цілі проєкту:
– підвищити кваліфікацію персоналу для розробки та впровадження Мікрокваліфікацій здобутих на основі МВОК;
– розробити та впровадити національні та інституційні рамки для розробки, видачі та визнання мікрокваліфікацій;
– створити, впровадити та затвердити 11 пілотних Мікрокваліфікацій здобутих на основі МВОК;
– сприяти ширшому впровадженню мікрокваліфікацій для професійного розвитку викладачів та інших цільових груп.

Цільові групи: вчителі без відриву від роботи із загальноосвітніх шкіл, ПТНЗ та ЗВО.

Очікувані результати:
– 46 педагогічних та наукових співробітників підвищили кваліфікацію з питань мікрокваліфікацій та MOOC-дизайнерів;
– 11 мікро- акредитацій на основі MOOC в Україні, Албанії та Німеччині, кожна з яких складає 4-6 ECTS, надано принаймні 220 пілотним викладачам;
– 3 національні та 8 інституційних фреймворків щодо надання та визнання мікроакредитацій для викладачів; – 3 національні проєкти щодо запровадження мікрокваліфікацій.

Для досягнення цілей проєкту CRED4TEACH зміцнить інституційну спроможність для надання мікрокваліфікацій на основі MOOC шляхом проведення тренінгів партнерами з країн-учасниць програми, створить національні та інституційні керівні принципи для надання мікрокваліфікацій, розробить, впровадить та затвердить 11 мікрокваліфікацій на основі MOOC, а також сприятиме поширенню досягнутих результатів за допомогою широкомасштабної кампанії з розповсюдження інформації. Результати проєкту будуть відображені у 3 документах, що містять рекомендації для осіб, відповідальних за прийняття рішень у сфері освіти, щодо впровадження мікрокваліфікацій на національному рівні

Організаціїучасники Erasmus+ CRED4TEACH:
Партнерство (партнери з країн-членів та країн-партнерів Програми):
−          Приватний університет прикладних наук в Білефельді (Німеччина)
−          Відкритий університет в Лісабоні (Португалія)
−          Талліннський університет (Естонія)
−          Анатолійський університет (Туреччина)
−          Університет Вльори (Албанія)
−          Шкодерський університет ім. Луїджі Гуракучі (Албанія)
−          ASCAP – Агентство із забезпечення якості доуніверситетської освіти (Албанія)
−          Приватний Середземноморський університет у Подгориці (Чорногорія)
−          Університет Чорногорії в Подгориці (Чорногорія)
−          Агентство з контролю та забезпечення якості вищої освіти (Чорногорія)

Партнерство (партнери з України):
−          Українська інженерно-педагогічна академія
−          Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
−          Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
−          Черкаський державний технологічний університет
−          Національне агентство кваліфікацій

КОНТАКТИ
Коноваленко Тетяна Василівна, проректор з наукової роботи,
konovalenko_tetiana@mspu.edu.ua
Осадча Катерина Петрівна, професор кафедри інформатики і кібернетики
okp@mdpu.org.ua


Новини

Офіційний старт проєкту

1 червня офіційний старт проєкту «Мікрокваліфікації на основі MООС для професійного розвитку викладачів».
Проєкт складається з 5-ти робочих пакетів:
РП1 Управління та координація проєктом
РП2 Підвищення кваліфікації працівників ЗВО та Національного агентства кваліфікацій за темами «Мікрокваліфікації» та «Розробка та впровадження МВОК»
РП3 Створення національної та інституційної бази для запуску мікрокваліфікацій
РП4 Розробка, пілотне впровадження та визнання Мікрокваліфікацій здобутих на основі МВОК
РП5 Вплив та поширення
Підтвердження старту


Pre-kickoff meeting

6 березня відбувся передстартовий мітинг учасників проєкту. Під час зустрічі відбулося привітання та самопредставлення учасників, було розглянуто актуальний стан проєкту, визначено канали зв’язку та обміну даними, затверджено логотип проєкту.

Протокол зустрічі


Участь у проєкті Erasmus+: створення можливостей для упровадження мікро-кваліфікацій

Упродовж 16-17 жовтня 2023 р. Катерина Осадча, Тетяна Коноваленко і Альона Чорна взяли участь у першій очній зустрічі команди проєкту 101082858 “MOOC-based micro-credentials for teacher professional development” (CRED4TEACH) програми Erasmus+.

Усі учасники проєкту презентували свої заклади та інституції. Координатори проєкту – представники Університету прикладних наук малого і середнього бізнесу (Німеччина) Ольга Зубікова і Саша Лорд ознайомили присутніх з мотивацією, цілями й завданнями, етапами роботи, структурою  та очікуваними результатами проєкту. Відповідальні за окремі робочі пакети проєкту учасники окреслили суттєві особливості командної роботи й спланували покрокове виконання проєкту, забезпечення його якості, фінансування та адміністрування.

Наприкінці події було організовано рефлексію і зворотний зв’язок щодо отриманої інформації та першої безпосередньої зустрічі. Заплановано подальші кроки і наступні зустрічі цільових груп проєкту.

Метою проєкту є забезпечення потреб закладів вищої освіти та осіб, які приймають рішення в галузі освіти щодо забезпечення високоякісних, адаптивних, інклюзивних, гнучких і заснованих на компетенціях навчальних закладів для викладачів без відриву від роботи в освітніх секторах; створення мікрокваліфікацій на основі МООС для розширення можливостей професійного розвитку викладачів.

Проєкт упроваджується Університетом прикладних наук малого і середнього бізнесу і фінансується Європейським Союзом в межах програми Erasmus+. Реципієнтами допомоги за проєктом в Україні є Українська інженерно-педагогічна академія, Черкаський державний технологічний університет, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Національне агентство кваліфікацій.


Початок навчання викладачів на тренінгу “Towards becoming a MOOC Designer”

13 листопада почалося навчання наших викладачів на тренінгу “Towards becoming a MOOC Designer”. Тренінг розрахований на 10 тижнів і має на меті допомогти викладачам отримати теоретичні та практичні знання та навички для структурування та розробки МВОК для формального навчання.

Цілями тренінгу є:
1. Розвинути глибоке розуміння онлайн-навчання та викладання.
2. Обговорити можливості і проблеми, пов’язані із інтеграцією технологічно орієнтованого навчання й оцінювання в освітній процес.
3. Визначити структуру МВОК або МВОК-орієнтованого навчального курсу.
4. Створити зміст курсу та ресурсів для МВОК.
5. Розробити стратегію впровадження МВОК.
6. Створити плани щодо інтеграції мікрокретидів на основі МВОК у процес навчання.
7. Поділитися досвідом у проектуванні, розробці та впровадженні МВОК у офіційні навчальні програми”.


Інформаційна зустріч щодо реалізації проєкту CRED4TEACH Erasmus+ програми

20 грудня в Мелітопольському  державному педагогічному університеті було проведено гібридний захід з поширення інформації щодо діяльності за проєктом «Мікрокваліфікації на основі MООС для професійного розвитку викладачів» (“MOOC-based micro-credentials for teacher professional development”) серед науковців та викладачів університету.

Координатор проєкту проф. Осадча К.П. розповіла присутнім про цілі проєкту та завдання, що стоять перед університетською командою у цьому проєкті, та досягнуті результати. Учасники проєкту поділилися досвідом міжнародної співпраці на партнерських зустрічах та тренінгу з дизайну масового відкритого онлайн-курсу.

Ректор університету Фалько Н.М. та проректор з наукової роботи Коноваленко Т.М. подякували учасникам проєкту за надану інформацію, за роботу над проєктом та побажали плідної подальшої діяльності.

Участь у тренінгу “Towards Becoming a MOOC Designer” в рамках міжнародного проєкту.

Упродовж 10-12 січня 2024 року Катерина Осадча та Альона Чорна прийняли участь у другій очній зустрічі команди проєкту 101082858 “MOOC-based micro-credentials for teacher professional development” (CRED4TEACH) програми Erasmus+ щодо тренінну “Towards Becoming a MOOC Designer” («Як стати дизайнером MOOC»).

Зустріч проходила в Anadolu University (Університет Андолулу) Ескішехір, Туреччина.

Першого дня учасникам зустрічі була проведена екскурсія по кампусу університету Анадолу. Представникам ЗВО були продемонстровані корпуси та технічне забезпечення щодо забезпечення відкритого навчання. Учасникам було продемонстроване технічне та програмне забезпечення щодо розробки тестових активностей, запису та обробки відео та аудіо навчального матеріалу, створенням книг, аудиторії для проведення викладачами відеоконференцій та лекцій.

Начальник відділу дистанційної освіти університету Анадолу, доктор філософії факультету відкритого навчання Дженіз Хакан Айдін представив систему відкритого та дистанційного навчання університету Анадолу та систему MOOCs.

Протягом наступних двох днів учасники взяли участь у груповій роботі щодо проєктування MOOC, підборі та обговоренні ідей. Провели семінар-обговорення «Інтеграція MOOC в офіційні курси та програми».

Фінальною точкою зустрічі була презентація ідей та структури майбутніх MOOCs, після якої учасники мали змогу надати відгуки, рекомендації та обговорити наступні розділи роботи.

Під час тренінгу для учасників була можливість переглянути попередні онлайн-розділи тренінгу та виробити спільне розуміння щодо педагогічних основ розробки MOOC, обговорити шляхи інтеграції MOOC у формальні курси та програми, отримати вказівки (практичні поради) щодо того, як спроектувати, розробити та реалізувати MOOC, рекомендації щодо ідей MOOC.

Участь у підготовці нормативної бази з упровадження мікрокваліфікацій в Україні

Упродовж 5-7 лютого 2024 р. проректор з наукової, інноваційної роботи та міжнародної співпраці  Тетяна Коноваленко та перший проректор Наталя Глебова  брали участь у тренінговій програмі «Розвиток вчителів в Україні, Чорногорії та Албанії: концептуалізація та акредитація мікрокваліфікацій» в  Universidade Aberta de Portugal (м. Лісабон, Португалія).

Тренінгову програму проєкту Cred4Teach у столиці Португалії відвідали представники 15 установ (закладів вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій України, Національних агентств із забезпечення якості освіти Португалії, Чорногорії та Албанії) із семи європейських країн.

Основною темою обговорення була система упровадження, визнання та акредитації мікрокваліфікацій у різних країнах.

На відкритті заходу були присутні:

– ректорка Universidade Aberta, професорка Карла Падрел

– директорка Департаменту освіти і дистанційного навчання, професорка Клаудія Невес

– координатор проєкту, професор Fachhochschule des Mittelstandes (Німеччина) Саша Лорд

– представниця Посольства України в Португальській Республіці Олександра Безсмертна.

Вони окреслили нагальні питання вищої освіти, важливість реалізації проєкту “MOOC-based micro-credentials for teacher professional development” (CRED4TEACH) для швидкої реакції системи освіти на запити суспільства та напрями конструктивної співпраці.

Учасники тренінгової програми мали змогу ознайомитися з системою підготовки масових онлайн-курсів в Universidade Aberta, ресурсною базою і медіа-студією, нормативною базою присвоєння і визнання мікрокваліфікацій у Європейському Союзі, а також активно зануритися у моделювання подібної системи в Україні, Албанії та Чорногорії.

Відбулася дискусія про те, як забезпечити безперервний професійний розвиток викладачів та яку роль у цьому процесі відіграють мікрокваліфікації. Говорили на прикладі досвіду Португалії, Туреччини, Естонії та Великої Британії. Брейнстормінг у командах, які складалися з представників керівництва ЗВО та Національних агентств, допоміг проаналізувати наявні передумови для практичного упровадження мікрокваліфікацій у зазначених країнах, наявні виклики, а також створити Action plan з урахуванням національного контексту цих країн.

Друга очна зустріч команди проєкту

25 та 26 квітня 2024 року відбулась друга очна зустріч команди проєкту програми Erasmus+ “MOOC-based micro-credentials for teacher professional development” (CRED4TEACH), в якій взяли участь представники університету доцент Тетяна Коноваленко і доцент Альона Чорна. Зустріч проходила в м. Подгориця на базі Середземноморського університету в Подгориці (Univerzitet Mediteran Podgorica).

Робочу зустріч розпочала проректор з міжнародної роботи професор Марія Янкович, яка познайомила з особливостями університету.

Координатори проєкту – представники Університету прикладних наук малого і середнього бізнесу (Німеччина) Ольга Зубікова і Саша Лорд нагадали цілі зустрічі та стан проєкту.

Наступними виступив тренера доктор філософії Дженіз Хакан Айдін (Анатолійський університет), який підвів підсумки тренінгу для дизайнерів MOOC, який відбувався за другим робочим пакетом.

Протягом наступних двох годин учасники зустрічі були розділені на три групи. Основним завданням було обговорили та представити відповіді на три запитання:   працювали в групах, в яких обговорили і представили відповіді на наступні питання:

– Яка роль MOOC-дизайнерів в рамках проєкту?

– Яка роль розробників мікро-компетенцій?

– Використання 3 національних МК документів?

– Використання та зміст інституційних фреймфорків?

– Яка таргентна група відповідно до мікрокваліфікацій?

У другій половині дня учасникам представники національних агентств кваліфікацій трьох країн партнерів (України, Албанії та Монтенегро) представили пілотні розробки національних структур для запуску мікрокваліфікацій.   

Наприкінці події було організовано рефлексію підведені підсумки першого дня зустрічі.

Протягом другого дня були розглянуті та обговорені такі питання

🔸 Актуальні елементи інституційних рамок мікрокваліфікації.

🔸 Компоненти технічної інфраструктури для надання мікрокваліфікацій в кожному партнерському ЗВО.

🔸 Стан закупівлі обладнання для ЗВО України.

🔸  Особливості поширення результатів проєкту: інструменти та канали розповсюдження; особливості поширення в установах-партнерах; веб-сайт проєкту; ідеї та наступні кроки.

🔸 Управління проєктом та фінансами: останні оновлення.

🔸 Планування наступних кроків і термінів.

Наприкінці дня були обговорені дати і особливості третьої партнерської зустрічі, яка планується відбутися в м. Вльора, Албанія.