Міжнародні партнери

Болгарія

Болгарська Академія Наук, Інститут етнології та фольклористики

Болгарська Академія Наук, Інститут історичних досліджень (Софія)

Шуменський університет «Єпископ Костянтин Преславський»

 Грузія

Технічний університет Горі

 Індонезія

STEKOM University

Китай

Народний університет Китаю

Литва

Університет імені Миколаса Ромеріса

Молдова

Державний університет фізичного виховання та спорту

Тараклійський державний університет імені Григорія Цамблака

Бєльцький державний університет імені Алеку Руссо

 Польща

Вища технічна школа Катовіце

Державний університет в Ельблонзі

Лодзинський університет, м. Лодзь 

Університет імені Яна Длугоша, м. Ченстохова

Університет Humanitas, м. Сосновець

Румунія

Сучавський університет імені Штефана чел Маре

Сполучені Штати Америки

Коледж Хантер університету Нью-Йорка (США)

Франція

Foundation Calidris