Horizon Europe

Програма “Горизонт Європа” – транснаціональна науково-дослідна та інноваційна рамкова програма, яка є найбільшою з подібних програм у світі. Програма розрахована на період 2021 – 2027 рр., а головною метою є вирішення глобальних проблем та сприяння промисловій модернізації шляхом узгоджених дослідницьких та інноваційних зусиль.

Структура та пріоритети програми «Horizon Europe 2021– 2027»

У структурі програми «Horizon Europe 2021–2027» існують два основних способи організації конкурсів:

  1. Тематика не обмежена (конкурси Європейської ради з наукових досліджень, програми Марії Склодовської-Кюрі).
  2. Тематика задана (всі конкурси по розділу «Лідерство у промисловості» і «Суспільні виклики»).

Реєстрація учасників в Програмі, подання проєктної пропозиції, підготовчі роботи з підписання Грантової Угоди тощо здійснюється в режимі online через Портал учасників (http://ec.europa.eu/research/participants/portal).

«Horizon 2020» поділено на ТРИ КОМПОНЕНТИ та доповнено горизонтальними ініціативами, спрямованими на розповсюдження передового досвіду та розширення можливостей участі:

– КОМПОНЕНТ 1: Передова наука (“Excellent Science”):
  1. Гранти Європейської ради з наукових досліджень (European Research Council, ERC)
  2. Програми Марії Склодовської-Кюрі (“Marie Skłodowska-Curie Actions”).
  3. Дослідницькі інфраструктури (“Research Infrastructures”).
  4. Майбутні та новітні технологій (“Future and Emerging Technologies”, FET).
– КОМПОНЕНТ 2: Лідерство у промисловості (Industrial Leadership).
– КОМПОНЕНТ 3: Соціальні виклики (Societal Challenges).

АЛГОРИТМ ДІЙ для участі у проєкті «Horizon Europe 2021–2027» за посиланням: https://www.pdmu.edu.ua/horizon-2020/algoritm-diy-dlya-uchasti-u-proekti-horizon-2020

Перелік рекомендованих платформ для пошуку партнерів та співпраці
  1. NEM (http://www.nem-initiative.org). Networked and Electronic Media Initiative
  2. NESSI (http://www.nessi-europe.com). Networked European Software and Services Initiative
  3. Net!works (http://www.networks-etp.eu). Net!Works is the European Technology Platform for communications networks and services.
  4. Photonics21 (http://www.photonics21.org). The platform represents photonics research & innovastion priorities at European level and  aims to implement a common photonics strategy for Europe.