Наукове онлайн-стажування для освітян “Академічна доброчесність”

Польсько-українська фундація “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) запрошує до участі в програмі наукового онлайн стажування для освітян “Академічна доброчесність”. Програма реалізується на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW.

Мета стажування – ознайомлення з європейськими підходами щодо питання наукового плагіату та популяризації академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею.

Наукове стажування «Академічна доброчесність» проводиться через онлайн патформу zoom.us. Програма передбачає –180 год (6 кредитів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи.

До участі у програмі наукового стажування “Академічна доброчесність” запрошуються:
– освітяни;
– викладачі та адміністративний склад українських ЗВО;
– студенти, аспіранти;
– а також особи зацікавлені даною тематикою.

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ ТРИ ЕТАПИ:

1 ЕТАП. 10-23 серпня 2020 р.– дистанційне навчання

Перелік основних питань для опрацювання
(на основі Методичних рекомендацій для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності, МОН, №1/9-650 від 23.10.2018):

1. поняття академічної доброчесності та переваги доброчесної поведінки;
2. види порушень академічної доброчесності, способи їх дентифікації;
3. інструменти та процедури перевірки академічних творів на плагіат;
4. методи навчання здобувачів освіти академічному письму та академічній доброчесності;
5. інструменти та способи мотивування здобувачів освіти до доброчесної поведінки;
6. норми законодавства, вимог внутрішніх нормативних документів з питань академічної доброчесності, визначені закладом вищої освіти методи запобігання порушенням, види академічної відповідальності та процедури розгляду справ про порушення академічної доброчесності;
7. вивчення та впровадження практик провідних університетів світу із забезпечення академічної доброчесності;
8. створення і використання ефективних методів об’єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

2 ЕТАП. 24-28 серпня 2020 р.– Проведення круглого столу спільно з колегами Польщі; навчальні презентації та консультації з міжнородними експертами щодо академічної доброчесності.

Впродовж навчальних презентацій забезпечується переклад на українську мову.

Питання для обговорення:

1. проблеми імплементації принципів академічної доброчесності (АД) та запобігання плагіату в академічному середовищі;
2. «Конституція для науки», новий закон про вищу освіту Польщі в дії;
3. співробітництво з Україною: меморандум МОН з компанією Plagiat.pl від 23 лютого 2018 в дії. (Plagiat.pl);
4. практичний досвід впровадження систем антиплагіату в університетах Європи та світу у організаційному та юридичному аспектах;
5. системи виявлення можливого плагіату : загальна характеристика систем, інтерпретація звіту, процедури перевірки та оцінки на плагіат;
6. використаннясистем виявлення можливого плагіатудля підвищення якості наукових видань: запобігання плагіату у видавничій діяльності;
7. перспективи розвитку програмного забезпечення для виявлення можливого плагіату.

3 ЕТАП . 29 серпня-18 вересня 2020 р.– самостійне дослідження, написання та захист наукового есе на тему “Академічна доброчесність: виклики сучасності”.

Детальна інформація, реєстрація та зразки сертифікатів за активним посиланням.

Залишити відповідь