Міжнародний науково-освітній проєкт ‘Development of online courses for teaching in higher education institutions’

Mezinárodní Ekonomický Institut International Economic Institute s.r.o. (Міжнародний економічний інститут) (м. Есеніце, Чехія)) запрошує Вас взяти участь у міжнародному науково-освітньому проєкті ‘Development of online courses for teaching in higher education institutions’ “Розробка он-лайн курсів для викладання у вищих навчальних закладах”) (далі – Проєкт)), 180 год., 6 кредитів ЄКТС.

Форма участі: дистанційна.

Робочі мови: українська, англійська (з перекладом).

Проєкт організований у рамках роботи Видавничої групи “Наукові перспективи” та у співпраці з Інститутом освіти Азербайджанської республіки (Азербайджан), Інститутом філософії та соціології Національної Академії Наук Азербайджану (Азербайджан), Регіональною Академією Менеджменту (Казахстан), Батумським університетом навігації (Грузія), громадською науковою організацією “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління” (Україна), громадською організацією “Асоціація науковців України” ( Україна).

з 07 жовтня  2023 року по 07 листопада  2023 року

Подавайте заявки до 07 листопада 2023 року (включно) та беріть участь в унікальному Проєкті! Подавайтеся саме зараз!!!

ЦІННІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ УЧАСТІ У ПРОЄКТІ:

– виконання пп. 10, п. 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 
38. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років:
10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

– підвищення показників під час рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників за рахунок участі в реалізації міжнародних наукових проєктів;

– отримання можливості потрапляння Вашого університету до міжнародних університетських рейтингів, зокрема, Світового Рейтингу Найкращих Ректорів та Університетів, 2023 IHBI;

– розширення співпраці з міжнародними організаціями, науковими установами, громадськими, професійними об’єднаннями для популяризації власних наукових здобутків;

– можливість зробити персональний внесок у розвиток світової науки на користь Людства, що дозволить зберігати і популяризувати інформацію про Вас, Ваші наукові досягнення та ін.

Детальна інформація на сайті http://perspectives.pp.ua/index.php/np/projects

Залишити відповідь